Asakusa Deathfest 2024


Asakusa Deathfest 2024

31st Oct at Bushbash, Koiwa
1st Nov at Gold Sounds, Asakusa
2nd Nov at Gold Sounds, Asakusa
3rd Nov at Gold Sounds, Asakusa
4th Nov at Wild Side, Shinjuku